(1)
Ulloa Enríquez, B. LA GUERRA DEL AMBI–SAN JOSÉ. anhe 2021, 99, 81-112.